Privacy

Privacy statement DHL Express Points d.d. 1 maart 2022

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. In deze privacy statement lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen, op welke manier en waarom we dit doen.

DHL Express Points, gevestigd Anchoragelaan 32, 1118 LD Schiphol te Nederland (hierna: DHL Express), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle bezoekers en gebruikers van www.dhlexpresspoints.nl. Wij zorgen dat de persoonsgegevens die je aan DHL Express Points geeft, vertrouwelijk worden behandeld. 

Persoonsgegevens die DHL Express Points verwerkt

DHL Express Points verwerkt de door jouw verstrekte persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt of wilt gaan maken van DHL Express Points; het loyaliteitsprogramma van DHL Express Points. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Express Points Nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode en plaats
 • E-mailadres
 • Status t.b.v. DHL Express Points
 • Aanvullende persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld je adresgegevens bij het plaatsen van een bestelling, in correspondentie en telefonisch.
Met welk doel en op basis van welke grondslag DHL Express Points persoonsgegevens verwerkt?

DHL Express Points verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

a. Voor het registreren van je deelname aan DHL Express Points; het loyaliteitsprogramma van DHL Express Points. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Express Points nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Postcode
 • E-mailadres

b. Voor het bij- en afschrijven van punten. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Express Points nummer
 • Status

c. Verzenden van e-mails vanuit DHL Express Points. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres 

d. Om vragen die je per e-mail stelt over het DHL Express Points loyaliteitsprogramma te beantwoorden.

 • Voor- en achternaam
 • Express Points nummer
 • E-mailadres

e. Om producten die je bestelt in de shop naar je op te kunnen sturen, per post of per e-mail. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Express Points nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Afleveradres (straat, huisnummer, postcode en plaats)
 • E-mailadres

f. Voor rapportage doeleinden. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Express Points nummer
 • E-mailadres
 • Status
Grondslag van de verwerking

De verwerking van je persoonsgegevens voor de hiervoor onder a tot en met f genoemde doelen, doen wij op basis van jouw toestemming. U kunt jouw toestemming ten alle tijden intrekken. Dit kun je doen door een e-mail te sturen aan support.expresspoints@dhl.com.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DHL Express Points bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens tot maximaal één jaar na het opzeggen van je deelname of na afloop van het loyaliteitsprogramma. Deze bewaartermijn geldt niet voor persoonsgegevens waarvoor wij een wettelijke plicht hebben om deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens waren wij 7 jaar.

In geval van een geschil verwijderen wij de relevante gegevens voor het geschil 2 jaar na beëdiging van het geschil.

Automatische besluitvorming

DHL Express Points maakt geen gebruik van automatische besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen over mensen op basis van automatisch verwerkte gegevens door een computer. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

DHL Express Points maakt gebruik van diensten van derden om jouw persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken. Dit doen wij alleen omdat dit nodig is voor het doel van de verwerking. Je persoonsgegevens worden verwerkt op beveiligde servers binnen Europa. Met de bedrijven die uw gegevens ontvangen en verwerken in opdracht van DHL Express Points, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. DHL Express Points blijft verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens.

DHL Express Points verkoopt je gegevens niet aan externe partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die DHL Express Points gebruikt voor website bezoekers

DHL Express Points gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan Dhlexpresspoints.nl wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Analytische cookies, die je surfgedrag bijhouden, gebruiken we om de website te optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan Dhlexpresspoints.nl informeren we je over deze cookies. Je hebt altijd de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies door in te stellen dat er geen cookies opgeslagen mogen worden. De eerder opgeslagen cookies kun je via de instellingen van je browser verwijderen.

Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door DHL Express Points. Je kan een verzoek tot inzake / wijziging / correctie / verwijdering van je persoonsgegevens indienen bij DHL Express Points via support.expresspoints@dhl.com.

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om bij DHL Express Points een verzoek in te dienen om jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een door jou genoemde organisatie over te dragen. Verzoeken kunnen worden ingediend via support.expresspoints@dhl.com.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Als je een klacht of andere vraag omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt, kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van DHL Express via het onderstaande adres:

Functionaris Gegevensbescherming DHL Express
Anchoragelaan 32
1118 LD Schiphol
Nederland
Email: privacy.expressnl@dhl.com 

Wij doen er alles aan om je zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, kun je hierover contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevensen desgewenst een klacht indienen. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kan indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DHL Express Points neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met support.expresspoints@dhl.com.

Aanpassingen Privacy statement en Cookieverklaring

DHL Express Points behoudt zich het recht om haar Privacy statement en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, door het plaatsen van een nieuwe versie op dhlexpresspoints.nl.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over onze Privacy statement en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken via:

E-mail: support.expresspoints@dhl.com 

Per post:
DHL Express t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Anchoragelaan 32
1118 LD
Schiphol

DHL Express Points heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via support.expresspoints@dhl.com.

We bewaren jouw persoonsgegevens tot twee jaar na afloop van het spaarprogramma of tot twee maanden nadat je je deelname opzegt.

Deze bewaartermijn geldt niet voor persoonsgegevens waarvoor wij een wettelijke plicht hebben om deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens waren wij zeven jaar.

In geval van een geschil verwijderen wij de relevante gegevens voor het geschil twee jaar na beëdiging van het geschil.